Консултиране и проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, сградна автоматизация, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници
Нашата Компетентност

Системи за Отопление, Вентилация и Климатизация на жилищни, административни, обществени сгради и промишлени обекти

Системи за Водоснабдяване и Канализация на жилищни, административни, обществени сгради и промишлени обекти

Сградни и производствени газови инсталации

Градски газоразпределителни мрежи

Енергийна Ефективност

Системи за използване на Възобновяеми Енергийни Източници

Сертификати

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007