Аксис клима ООД е основана през 1996 г. в гр. София. С активната си дейност през годините, компанията се утвърди като една от водещите в областта на проектирането на Отоплителни, Вентилационни и Климатични инсталации.

Надеждността, прецизността и чувството за отговорност са основните ценности върху, които се изгради репутацията на фирмата.

По време на съществуването си компанията разви свой уникален стил на работа, благодарение на който, екипа от специалисти може да осигурява високо ниво на предлаганите проектантски и консултантски услуги.

Ние прилагаме индивидуален подход към всички клиенти, включително предварително проучване и изясняване на оптималните за клиента решения, чрез конфигуриране и оптимизиране на необходимите ОВК системи.

С професионализъм и иновативно мислене ние преминаваме през отделните фази на проектиране използвайки съвременно оборудване и софтуер. Като резултат, нашите клиенти получават краен продукт, напълно съответстващ на техните нужди и изисквания. Участваме активно в процеса на реализация на проекта, извършвайки необходимата консултантска и надзорна дейност.

През 2014г. Аксис клима премина към 3D проектиране в BIM среда.

С цел повишаване на нивото на предлаганите услуги Аксис клима въведе система за управление на качеството ISO 9001:2008. Допълнена в началото на 2014г. с БДС EN 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007.

Постоянно се увеличава броя и качеството на предлаганите услуги и се разширява кръга от клиенти и партньори включващ: инвеститори, архитекти, строителни и монтажни фирми.

Нашият колектив

Управители:

 • Петя Костова
 • инж. Стоян Петелов

Проектанти:

 • инж. Матей Кацарски
 • инж. Десислава Кушлева
 • инж. Любомир Ангелов
 • инж. Станимир Вазов
 • инж. Милена Христова
 • инж. Светослав Дончев
 • инж. Стоян Гочев
 • инж. Иванка Шаранкова - Върбанова
 • к-т инж. Димитър Костов