Сграда на годината 2018

Сграда на годината - Полиграфия Офис Център Сграда А

2018
Сграда на годината 2016

Сграда на годината - Корпоративна Сграда 'Биовет Пещера'

2016
Сграда на годината 2012

Сграда на годината - ЦУ на Alpha Bank България

2012
Сграда на Годината 2015

Сграда на Годината - Булстрад Арена, Русе, 2015